در ادامه به یکی از مهمترین ماژول های خانه هوشمند می پردازیم

پردازنده مرکزی به این دلیل بسیار مهم است که عموما هسته مرکزی هوشمند سازی ساختمان می باشد تمامی سیستم هوشمند غیر از اینکه با هم ارتباط دارند به این پردازنده متصل هستند

کنترل کننده مرکزی خانه هوشمند، مانند یک مغز متفکر بر تمام بخش ها و قسمت های خانه نظارت دارد و آن ها را مدیریت و کنترل می کند. در واقع از طریق این سیستم تعامل، واکنش و ارتباط میان تجهیزات هوشمند با یکدیگر مشخص می شود.

تمام اطلاعات بدست آمده از درون و بیرون خانه توسط دوربین های پردازش تصویر و سنسورها بدون کم و کاست و یا حتی فیلترینگ جهت پردازش به برد پردازش مرکزی منتقل می شود.

به کمک دستگاه کنترل مرکزی خانه هوشمند ، می توانید از طریق تاچ پنل های نصب شده بر روی دیوار یا ابزارهایی مانند گوشی و یا تبلت و یا حتی دستیار صوتی (ALEXA) به پنل مدیریت این سیستم هوشمند وارد شوید و به مدیریت و کنترل تجهیزات بپردازید.