منو
سبد خرید

پارادوکس

تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5050+ K32LCD+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی + REM1 ..
8,464,400 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5000+ K32LCD+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 2 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی + REM1 ..
7,343,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5050+ K37+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K37 + جعبه فلزی + REM1 ..
8,827,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5000+ K37+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 2 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K37 + جعبه فلزی + REM1 ..
7,663,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5050+ K636+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 5 زون با سیم  با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636  + جعبه فلزی + REM1 ..
6,118,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5000+ K636+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 2 زون با سیم  با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636  + جعبه فلزی + REM1 ..
5,328,400 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5000+ TM70+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 2 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی + REM1 ..
10,449,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5050+ TM70+ REM1
کنترل پنل 32 زون بی سیم - 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی + REM1 ..
11,394,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5000
دانلود کاتالوگ محصولروش StayDفرستنده گیرنده داخلی ( 433MHz یا 868MHz )دارای 32 زون ( هر یک می توانند بی سیم باشند )دارای 2 ورودی زون سیم بندی شده روی بورد ( 4 زون با ATZ )دارای 2 پارتیشنهمخوان با 16 PGM ( هر یک می توانند بی سیم باشند )دارای 32 کاربر و 32 ریموت کنترل ( بر..
3,441,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: MG5050
دانلود کاتالوگ محصولروش StayDفرستنده گیرنده داخلی ( 433MHz یا 868MHz )دارای 32 زون ( هر یک می توانند بی سیم باشند )دارای5 ورودی زون سیم بندی شده روی بورد ( 10 زون با ATZ )دارای 2 پارتیشنهمخوان با 16 PGM ( هر یک می توانند بی سیم باشند )دارای 32 کاربر و 32 ریموت کنترل ( بر..
3,668,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP4000
دانلود کاتالوگ محصولکنترل پنل دزدگیر پارادوکس مدل SP4000 با 32 زونپشتیبانی ازحالت (StayD)دارای 4 زون روی بردقابلیت توسعه تا 32 زونقابلیت توسعه پی جی ام تا 16 تادارای 2 پارتیشن   ..
1,612,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP4000+K636
کنترل پنل 4 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
3,158,400 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500
دانلود کاتالوگ محصولوضعیت StayDباس توسعه 4 سیمهقابل توسعه تا 32 زون5 ورودی زون یا 10 ورودی با دوبرابر سازی زون (SP5500)قابل توسعه تا 16 PGM :دارای 2 PGM روی بوردقابل تقسیم به 2 پارتیشندارای 32 کد کاربردارای منبع تغذیۀ سوئیچینگسخت افزار داخلی قابل ارتقاء از طر..
2,945,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K10V
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K10v + جعبه فلزی ..
4,146,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LCD
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی ..
5,695,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LED
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LED + جعبه فلزی ..
4,468,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LX+REM1
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی + REM1 ..
7,424,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LX
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی - بدون ریموت ..
4,577,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K636
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
3,907,400 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+TM70
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی ..
8,920,800 تومان
نمایش 101 تا 120 از 140 (7 صفحه)