منو
سبد خرید

سیستم اعلام سرقت باسیم، سری SPECTRA

کنترل پنل های سری SPECTRA با داشتن تکنولوژی ارتباطی امن، توسعه انعطاف پذیر و کی پدهای زیبا یک سیستم امنیتی ایده آل برای اماکن مسکونی و تجاری که نیازمند به پشتیبانی تا 32 زون حفاظتی می باشند، به شمار می آید .

تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LCD
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی ..
16,725,599 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LED
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LED + جعبه فلزی ..
13,435,340 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LX+REM1
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی + REM1 ..
20,178,423 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LX
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی - بدون ریموت ..
17,655,754 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+TM70
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی ..
23,553,385 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP4000+K636
کنترل پنل 4 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
6,790,799 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K10V
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K10v + جعبه فلزی ..
8,529,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LCD
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی ..
11,859,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LED
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LED + جعبه فلزی ..
9,222,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LX+REM1
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی + REM1 ..
15,578,779 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LX
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی - بدون ریموت ..
13,393,312 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K636
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
8,014,680 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+TM70
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی ..
18,796,379 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K10V
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K10v + جعبه فلزی ..
9,651,825 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LCD
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی ..
13,925,995 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LED
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LED + جعبه فلزی ..
10,536,372 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LX+REM1
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی + REM1 ..
17,011,647 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LX
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی - بدون ریموت ..
14,792,949 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K636
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
9,223,724 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+TM70
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی ..
20,632,914 تومان
نمایش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)