منو
سبد خرید

سیستم اعلام سرقت باسیم، سری SPECTRA

کنترل پنل های سری SPECTRA با داشتن تکنولوژی ارتباطی امن، توسعه انعطاف پذیر و کی پدهای زیبا یک سیستم امنیتی ایده آل برای اماکن مسکونی و تجاری که نیازمند به پشتیبانی تا 32 زون حفاظتی می باشند، به شمار می آید .

تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LCD
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی ..
7,779,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LED
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LED + جعبه فلزی ..
6,248,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LX+REM1
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی + REM1 ..
9,384,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+K32LX
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی - بدون ریموت ..
8,211,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP7000+TM70
کنترل پنل 16 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی ..
10,953,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP4000+K636
کنترل پنل 4 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
3,158,400 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K10V
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K10v + جعبه فلزی ..
4,146,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LCD
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی ..
5,695,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LED
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LED + جعبه فلزی ..
4,468,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LX+REM1
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی + REM1 ..
7,424,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K32LX
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی - بدون ریموت ..
4,577,000 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+K636
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
3,907,400 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP5500+TM70
کنترل پنل 5 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی ..
8,920,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K10V
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K10v + جعبه فلزی ..
4,667,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LCD
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LCD + جعبه فلزی ..
6,655,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LED
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LED + جعبه فلزی ..
5,079,200 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LX+REM1
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی + REM1 ..
8,090,600 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K32LX
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K32LX + جعبه فلزی - بدون ریموت ..
7,058,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+K636
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد K636 + جعبه فلزی ..
4,468,800 تومان
تولید کننده: پارادوکس مدل: SP6000+TM70
کنترل پنل 8 زون با سیم با قابلیت 2 برابر شدن + کی پد TM70 + جعبه فلزی ..
9,774,800 تومان
نمایش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)