منو
سبد خرید

درب کشویی مثلثی

عملکرد درب کشویی مثلثی همانند درب های کشویی ساده می باشد با این تفاوت که برای ورودی هایی با شکست هندسی طراحی شده است. درب های کشویی مثلثی با توجه به شکل و اندازه ورودی و نیاز کارفرما می تواند به صورت دولنگه، با و یا بدون لنگه های ثابت، طراحی، ساخت و نصب شود. در شرایطی که لنگه های متحرک بر روی دیوار طرفین درب حرکت کنند، قابلیت باز شدن تمامی عرض دهانه فراهم می گردد. همچنین لنگه های درب می توانند از نظر ارتفاع، طول، زاویه و بر حسب ابعاد ورودی مورد نظر مشتریان تنظیم گردند.

این درب ها مجهز به یک واحد اضطراری الکترونیکی هستند که بازوبسته شدن درب را در صورت وقوع حادثه و یا قطع برق ممکن می سازد. همچنین برای حصول اطمینان از وجود عملکرد ایمن، سیستم خودپایش این دربها به وسیله یک ریزپردازنده، هرگونه تداخل عمل یا وجود سیگنال های اشتباه را تشخیص می دهد. پارامترهای ایمنی این درب ها را می توان بر حسب نیاز مشتری تغییر داد.

هیچ محصولی در این دسته‌بندی وجود ندارد.