منو
سبد خرید

آموزش پارادوکس

در این قسمت برای دسترسی راحت کاربران آموزش ها و فایل های مربوط به دزدگیر پارادوکس ساخت کشور کانادا گذاشته شده است. فایل هایی که به زبان فارسی هستند، حاصل ترجمه و جمع آوری شرکت آریادژنت و سایر همکاران ما می باشند که برای سهولت شما عزیزان گردآوری شده اند.

کاتالوگ محصولات پارادوکس

راهنمای انواع کی پد و روش های ارتباط با دزدگیر (فارسی)

راهنمای برنامه ریزی سری ماژلان و اسپکرا دزدگیر پارادوکس (فارسی)

راهنمای برنامه ریزی سریع سری ماژلان و اسپکرا دزدگیر پارادوکس (فارسی)

راهنمای کاربر سری ماژلان و اسپکترا دزدگیر پارادوکس (فارسی)

راهنمای کاربر سری EVO دزدگیر پارادوکس (فارسی)

راهنمای نصب آژیر خارجی 506 (فارسی

راهنمای نصب آژیر داخلی 501 (فارسی)

مها چیست؟

راهنمای تنظیمات نرم افزاری مها برای همکاران

راهنمای کاربر دزدگیر پارادوکس مربوط به سیستم مها

فرم ثبت نام مها

راهنمای نصب سری ماژلان و اسپکرا دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای نصب سری EVO دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای برنامه ریزی سری ماژلان و اسپکرا دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای برنامه ریزی سری EVO دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای کاربر سری ماژلان و اسپکرا دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای کاربر سری EVO دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای کاربر MG6250 دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای نصب IP150 دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)

راهنمای نصب ACM12 دزدگیر پارادوکس (انگلیسی)